What's It About?

EKSAMEN-AFRONDING - EXAM BOOT CAMPS - MATRIEK BRUGPROGRAM - MATRIC BRIDGE PROGRAMME - STUDIEVAARDIGHEDE - STUDY SKILLS

Ekstra klasse

Matric Rewrite, Fisiese Wetenskappe hulp: fisiese wetenskappe studiehulp, fisiese wetenskappe studieplan, fisiese wetenskappe studie bystand, Wiskunde hulp: wiskunde studiehulp, wiskunde studieplan, wiskunde studie bystand, Lewenswetenskappe hulp: lewenswetenskappe studiehulp, lewenswetenskappe studieplan, lewenswetenskappe studie bystand, Ander vakke (op navraag). Afrikaanse lesse en ekstra klasse. Aanvullende klasse en Matriek eindeksamen hulp.

Xtra Classes

Matriek Herskryf, Physical science help: science lessons, science plans, Mathematics help; math lessons, math plans, Life sciences help, life sciences lessons, life sciences plans, Other subjects(on request). Supplemntary classes and Matric final exam support.

Wie help jou | Who will help you

Met kennis en entusiasme om jou te help | Knowledgable and enthusiastic about helping you.

Melanie-Jacobs

Dr Melanie Jacobs

Education Specialist
Our Team
Cosette-Von-Sorgenfrei-Toerien

Ms Cosette Von Sorgenfrei Toerien

LECTURER: LIFE SCIENCES
Yvette-Terblans

Dr Yvette Terblans

LECTURER: PHYSICAL SCIENCES
corrie-luke

Mr Corrie Loock

Lecturer: Mathematics
David-Goosen

Mr David Goosen

Lecturer: Mathematics

Kenmerke | Features

Die program verleen hulp aan jou vir akademiese sukses en is SACAI goedgekeur | The programme offers you help to achieve academic excellence and is SACAI approved

Effektiewe lesse | Effective Lessons

Alle lesse word aangebied met kennis en vaardigheid deur 'n kundige. | Lessons are presented with insight and by a knowledgeable person.

Vraelyste | Quizzes

Met vele vraelyste word studente effektief voorberei vir formele assessering. | So many amazing question types provide entertaining and informative quizzes help prepare students for the course assessments.

Besprekings | Discussion

Gesprekke word vinnig en effektief gevoer op forums binne die gemeenskap van studente en met hulp van die instrukteur. | Prompt conversation and collaboration within your community of learners and instructor.

Inhoud | Content

Inligting omtrent die kursus kan op die webwerf verkry word. | Course information can be found on the website.

Leer Doelwitte | Learning Objectives

So many academic goals that we expect you to achieve.

Vaardighede | Skills

Verkry die vermoe om konsepte en vakgebied onderwerpe beter te verstaan. | Build capacity to understand subject matter and concepts of a particular subject.

Onafhanklike leer | Self Learning

Die fokus is om jou vaardighede aan te leer sodat jy onafhanklik kan leer . | The most important thing we expect is that you will be able to learn independently.

Kennis | Knowledge

Bou kennis op aangaande jou vak sodat jy dit kan toepas. | Get knowledge about your subject in order to apply it.

Wat Ander Sê | What Students Say

Menigte het hulp verkry. | Many came for assistance.

Sluit aan by ons gemeenskap van studente. | Join our community of students.