Akadplus Ekstra Klasse

  Sommige velde is verpligtend

  Persoonlike inligting Aansoeker

  Geboortedatum *


  Skool inligting

  Watter graad is jy nou in *

  Dui klasse aan wat jy in belangstel

  Gee beskrywing van ander keuse

  Ouer | Voog | Borg Besonderhede

  Ek OUER | VOOG | BORG aanvaar dat inligting korrek is en gee toestemming dat leerder inskryf *

  Dokumentasie vir aansoek

  Laai volgende dokumente op: ID van leerder ASOOK Laaste skoolrapport / verslag. Slegs jpg | jpeg | png | gif |pdf | doc | docx formaat toegelaat en groote moet onder 2Mb wees. *

  Upload file *

  Bevestiging

  Ek die aansoeker bevestig inligting is akkuraat en waar *