Akadplus Ekstra Klasse

Sommige velde is verpligtend

Persoonlike inligting Aansoeker

Geboortedatum *


Skool inligting

Watter graad is jy nou in *

Dui klasse aan wat jy in belangstel

Gee beskrywing van ander keuse

Ouer | Voog | Borg Besonderhede

Ek OUER | VOOG | BORG aanvaar dat inligting korrek is en gee toestemming dat leerder inskryf *

Dokumentasie vir aansoek

Laai volgende dokumente op: ID van leerder ASOOK Laaste skoolrapport / verslag. Slegs jpg | jpeg | png | gif |pdf | doc | docx formaat toegelaat en groote moet onder 2Mb wees. *

Upload file *

Bevestiging

Ek die aansoeker bevestig inligting is akkuraat en waar *