Tutor klasse | Tutor classes

R 0.01
akadplus-tutor-classes

TUTORKLASSE

Akad+ bied tutorklasse aan vir eerstejaar universiteitstudente wat probleme ervaar om die oorgang van skool na universiteit te maak. Die vakke waarin die diens beskikbaar is, is:

Wiskunde
Toegepaste Wiskunde
Statistiek
Analitiese tegnieke
Fisika
Chemie
Biologie
Mikrobiologie

Ander vakke sal op aanvraag aangebied kan word indien fasiliteerders beskikbaar is.

TUTOR CLASSES

Akad+ can offer tutor classes to first year university students who experience challenges with adapting to the new environment at university. The service is available in:

Mathematics
Applied Mathematics
Physics
Chemistry
Biology
Microbiology

Other subjects might be available depending on availability of facilitators.

Course Features

  • Lectures 1
  • Quizzes 0
  • Duration Varies
  • Skill level 1 St Year University Students
  • Language Afrikaans | English
  • Students 0
  • Assessments Yes
R 0.01